Marina Kessler – Zahnmedizinische Fachassistentin (ZMA)